Bilder från världsarvet södra Öland

Foto Timo Horne, Kastlösa

Foto Timo Horne och Lars Andersson